Czerwiec 2021

08.06.2021


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy zajęcia z języka angielskiego.  Celem zajęć jest wprowadzanie dzieci w świat języka angielskiego poprzez zabawę, taniec, grę na małych instrumentach perkusyjnych i śpiew.

Mamy nadzieję, że podopieczni miło spędzą czas, a zajęcia przyniosą wiele dodatkowych przyjemnych chwil w naszym żłobku!

Maj 2021

20.05.2021


Mija kolejny miesiąc funkcjonowania żłobka „Misiaczek-Pluszaczek”. Opiekę nad maluszkami sprawują wykwalifikowani i doświadczeni opiekunowie. Zapewnienie różnorodnych zajęć codziennych gwarantuje ciekawe doświadczenia oraz doznania.
Rozpoczęliśmy realizację zajęć dodatkowych: z dietetykiem oraz terapii integracji sensorycznej.
Wkrótce również planowane jest wprowadzenie zajęć hobbystycznych.
Mamy nadzieję, że zajęcia dodatkowe sprawią, że uczęszczanie do żłobka będzie jeszcze bardziej przyjemne!
Trwa również realizacja drugiej formy wsparcia w ramach projektu – Sfinansowanie kosztów usługi bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3.

Kwiecień 2021

19.04.2021


Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że żłobek powrócił do codziennego funkcjonowania. Cieszymy się, że będziemy mogli ponownie powitać naszych podopiecznych po krótkiej przerwie.

Marzec 2021

29.03.2021


Szanowni Państwo,
Z powodu wprowadzonych ograniczeń na terenie kraju, żłobek „Misiaczek-Pluszaczek” pozostaje zamknięty do 18 kwietnia 2021r. Mamy nadzieję, że będziemy mogli jak najszybciej powrócić do codziennego funkcjonowania.

18.03.2021


Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż wkrótce rozpoczniemy realizację zajęć dodatkowych dla dzieci w żłobku „Misiaczek-Pluszaczek”:

  • Zajęcia z dietetykiem pn. „Wiem, co jem” mają na celu zapoznanie dzieci z tym co zdrowe oraz pełne witamin. Jednocześnie umożliwią kontrolę prawidłowości rozwoju dziecka, tym samym jego nawyków żywieniowych.
  • Indywidualna terapia integracji sensorycznej zostanie przeprowadzona dla dzieci mających problemy z zapamiętywaniem, koncentracją, koordynacją ruchową, skupieniem uwagi czy nadruchliwością.
  • Zajęcia z języka angielskiego mają na celu wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego poprzez zabawę, taniec, grę na małych instrumentach perkusyjnych i śpiew.
  • Wśród zajęć dodatkowych znajdą się również zajęcia hobbystyczne rozwijające w dzieciach zainteresowania w różnych tematykach.

Mamy nadzieję, że zajęcia będą owocne i pozwolą naszym podopiecznym ciekawie spędzić czas w naszym żłobku.

Luty 2021

22.02.2021


Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Z dniem 1 marca 2021r. rozpoczynamy realizację drugiej formy wsparcia w ramach projektu

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy zakwalifikowania do udziału we wsparciu!

09.02.2021


Szanowni Państwo,
Informujemy, że wkrótce zakończy się nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu w ramach drugiego rodzaju wsparcia – sfinansowanie kosztów usługi bieżącej opieki nad dziećmi do 3 lat.

Pozostały ostatnie wolne miejsca! Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych w biurze przy ul. Rapackiego 12, 20-150 Lublin. (II piętro).

08.02.2021


Szanowni Państwo!

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Żłobek „Misiaczek-Pluszaczek” w m. Lublin”.

W ramach drugiego rodzaju wsparcia zapewniamy 12 miesięcy wsparcia finansowego (sfinansowanie kosztów usługi bieżącej opieki nad dziećmi do 3 lat).

W celu możliwości skorzystania ze wsparcia Uczestnicy muszą dostarczyć do nas:

  • umowę ze żłobkiem do którego uczęszcza/będzie uczęszczać dziecko.
  • co miesięczną listę obecności i sprawozdanie podpisane przez Dyrektora danego żłobka.

Zgłoszenia do żłobka przyjmowane są w biurze Inspires sp. z o.o. przy ulicy Rapackiego 12 w Lublinie w godzinach od 8:00 do 16:00. Kontakt : 796-822-263 .

Styczeń 2021

25.01.2021


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że dnia 25 stycznia 2021r. żłobek „Misiaczek-Pluszaczek” rozpoczął swoją działalność.

Poniżej przedstawiamy Ramowy Plan Dnia obowiązujący w żłobku.
Plan ten będzie aktualizowany i uzupełniany o zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Wszystkim podopiecznym życzymy mile spędzonego czasu w naszym żłobku!

RAMOWY PLAN DNIA W ŻŁOBKU MISIACZEK – PLUSZACZEK

Plan dnia dla dzieci starszych
7.00-8.30 – Przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne w sali.
8.30 – Przygotowanie do śniadania.
8.45 -Śniadanie.
9.15 – Toaleta, przygotowanie do spaceru.
10.00 – Zabawy zorganizowane, zajęcia dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, ruchowe, spacer (w zależności od pogody).
11.30 – Przygotowanie do obiadu.
11.45 – Drugie danie.
12.00 – Toaleta, przygotowanie do leżakowania.
12.15-14.00 – Leżakowanie.
14.15 – Ubieranie dzieci, przygotowanie do posiłku.
14.30 – Zupa.
15.00 – Toaleta.
15.15 – Zabawy zorganizowane w sali lub ogrodzie.
16.20 – Toaleta.
16.30 – 17.00 – Zabawy dowolne do chwili odebrania dzieci przez rodziców, podwieczorek.

Ramowy plan dnia dla niemowląt:
Plan dla niemowląt jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci np. karmienie, spanie, toaleta (na żądanie i w razie potrzeby).

21.01.2021


Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Żłobek „Misiaczek-Pluszaczek” w m. Lublin” w ramach pierwszego rodzaju wsparcia (24-miesięczna opieka nad dzieckiem w nowo powstałym żłobku) została zakończona.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia oraz gratulujemy osobom zakwalifikowanym do projektu!

08.01.2021


Szanowni Państwo,
Informujemy, że wkrótce zakończy się nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu w ramach pierwszego rodzaju wsparcia (24-miesięczna opieka nad dzieckiem w nowo powstałym żłobku).
Pozostały ostatnie wolne miejsca! Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych w biurze przy ul. Rapackiego 12, 20-150 Lublin. (II piętro).

05.01.2021


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że żłobek „Misiaczek-Pluszaczek” został wpisany jako placówka żłobkowa przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w rejestrze żłobków.

Tym samym informujemy, że proces rekrutacji do żłobka dobiega ku końcowi, osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o ostateczne zgłaszanie się do Biura projektu.

Informujemy, że w dniu 18.01.2021r. planujemy rozpocząć wsparcie w placówce żłobkowej na ul. Wyzwolenia 26 dla 20 dzieci w ramach projektu.

Obecnie w żłobku trwają już ostateczne prace porządkowe w celu przyjęcia dzieci do placówki.

  

 

Listopad 2020

30.11.2020


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianami w zakresie formy weryfikowania kwalifikowalności do projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie pracy ulega aktualizacji

Formularz zgłoszeniowy projektu

Każda osoba bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowania w Urzędzie Pracy w celu potwierdzenia swojego statusu na rynku musi dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji, a nie dzień udzielenia pierwszej formy wsparcia).

Tym samym wszyscy kandydaci do żłobka o statusie osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy są zobowiązani do niezwłocznego (pierwotny termin ustala się na 07.12.2020r.) dostarczenia w/w dokumentów, w celu zakwalifikowania się do udziału w projekcie.

Osoby obecnie zapisujące się do żłobka zobowiązani do wypełnienia zaktualizowanego Formularza zgłoszeniowego, zaś osoby, które złożyły już dokumenty rekrutacyjne dodatkowo do wypełnienia i złożenia poniższego oświadczenia.

Oświadczenie o dołączeniu zaświadczenia ZUS

Marzec 2020

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem zostały przez firmę podjęte środki ostrożności. Tym samym informujemy, że decyzją zarządu INSPIRES Sp. z o.o. okres rozpoczęcia bieżącego funkcjonowania żłobka zostaje przesunięty na maj 2020r.

Informujemy, że proces rekrutacji nadal trwa i jest możliwość składania dokumentów do odwołania wyłącznie drogą pośrednią za pomocą poczty tradycyjnej i online. Proces rekrutacji zostanie również wydłużony do końca marca 2020r.

Luty 2020

Powoli dobiega końca rekrutacja do bezpłatnego żłobka Misiaczek – Pluszaczek przy ulicy Wyzwolenia 26 w Lublinie , który rozpocznie działalność już w kwietniu. Informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca !
Zgłoszenia do żłobka przyjmowane są w biurze Inspires sp. z o.o. przy ulicy Rapackiego 12 w Lublinie w godzinach od 8:00 do 16:00. Kontakt : 796-822-263

Zapraszamy!

Styczeń 2020

Z początkiem roku informujemy Państwa że trwają prace remontowo-budowlane na ul. Wyzwolenia 26 w Lublinie w celu przystosowania lokalu do prowadzenia placówki żłobkowej. Planowany termin rozpoczęcia funkcjonowania placówki to luty-marzec 2020r.

W tym celu zapraszamy do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej projektu.

NASZ ŻŁOBEK

Żłobek znajduje się na ul. Wyzwolenia 26. Pomieszczenia w których przebywają dzieci znajdują się na 1  kondygnacji domu jednorodzinnego. Teren jest ogrodzony, posiada monitoring. Dom znajduje się w bezpiecznej odległości od ruchliwej ulicy. Budynek posiada 2 sale zabaw , pomieszczenie do leżakowania , łazienki , bawialnie dla dzieci do pierwszego roku życia, jadalnie, szatnie oraz kuchnie. Sale są bogato wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, zorganizowane są również kąciki zainteresowań (lalek, czytelniczy, relaksacyjny, plastyczny i inne powstające w zależności od potrzeb dzieci). Pomieszczenia maja podgrzewane podłogi.

Dla większości dzieci  jest to pierwsze, poza rodziną środowisko społeczne. Od tego jakie umiejętności zdobędzie w tym czasie, zależy w dużym stopniu jego dalszy indywidualny rozwój. Doświadczenia z tego okresu mogą stać się źródłem sukcesów lub niepowodzeń, dlatego tak ważne jest aby jakość świadczonych usług przez żłobek była jak najlepsza. Ważnym zadaniem będzie również spełnienie potrzeb i wymagań z zakresu opieki nad dzieckiem. Współczesny żłobek powinien organizować swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem. Środowisko to również jakość naszego żłobka opiera się głównie o środowisko żłobka: dzieci i ich rodziców, opiekunów oraz pracowników obsługi. Współdziałanie opiekunów z dzieckiem i jego rodzicami wpływać będzie na szeroko rozumiana edukację dziecka. Przez środowisko rozumiemy również otoczenie materialne: salę zabaw ogród i ich wyposażenie: meble, zabawki, pomoce dydaktyczne.

Placówka jest przystosowana pod względem użytkowym i gastronomicznym do potrzeb dzieci. Ściany pomalowane są farbą ekologiczną, sprzęt i zabawki dostosowane są do potrzeb dzieci alergicznych.


Mamy przyjemność przedstawić Państwu kilka zdjęć Żłobka „Misiaczek – Pluszaczek” w Lublinie przy ul. Wyzwolenia 26. 😍 Prace budowlano-remontowe dobiegają końca 🙂 Już niebawem pochwalimy się efektami!
Zapisy do Żłobka „Misiaczek – Pluszaczek” cały czas trwają! Dokumenty rekrutacyjne do żłobka dostępne są na naszej stronie internetowej http://misiaczek-pluszaczek-lublin.inspires.pl/

Więcej informacji udzielamy pod adresem mailowym: info@inspires.pl lub pod nr telefonu 796-822-263