Oferowane wsparcie

UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY:
• 24 miesiące opieki nad dzieckiem w nowo powstałym żłobku. W tym okresie żłobek zapewnia dla
dzieci codzienne zajęcia edukacyjne, za które odpowiadać będą wykwalifikowani opiekunowie, a
także całodzienne wyżywienie
Lub
• 12 miesięcy wsparcia finansowego w przypadku uczęszczania dziecka do innej placówki

I RODZAJ WSPARCIA

Żłobek „Misiaczek-Pluszaczek” zapewnia naszym pociechom przez okres 24 miesięcy w naszej placówce:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
• „Mamo ja potrafię” – nauka podstaw. czynności niezbędnych do funkcjonowania,
tj.:samoobsługi: posługiwanie się sztućcami, korzystanie z nocnika, zakładanie
bucików,mycie zębów i rączek
• Bajkoterapia – czytanie dzieciom majeczek/wierszyków, które opowiadają o drobnych
problemach innych dzieci, zwierzątek i zabawek. Bajki będą mieć charakter relaksacyjny,
psychoterap.,psychoeduk
• Zabawy muzyczno – ruchowe- ułatwiają wejście w grupę, integrują, pomagają w
pokonywaniu lęku przed nowymi sytuacjami, uczą śmiałości, rozładowują napięcia,
pobudzają wyobraźnię i sprawiają
• Zabawy pluszakowe – przy pomocy dłoni i palców tworzone są ilustracje do krótkich i
zabawnych historyjek;dźwiękonaśladowcze-wykorzystywane są wierszyki i historyjki
zawierające wyrazy przypominające odgłosy płynące z otaczającego świata;masażyki –
zabawy relacyjno-relaksujące.
• Zajęcia plastyczne- dzieci kształtują wyobraźnię i ćwiczą małą motorykę
• „Barwy wokół nas” – celem zajęć jest poznawanie i utrwalanie kolorów z otaczającego świata
• Brykanie -posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju
psychoruchowego dziecka

ZAJĘCIA DODATKOWE:
• Język angielski- 1h x 2 razy w tygodniu x 4tyg. X 24m-ce
• Terapia integracji sensorycznej – zajęcia dla dzieci z zaburzeniami sensoryki- 1h x 2 razy w
miesiącu x 24m-ce
• Zajęcia hobbystyczne (dziecięce eksperymenty, iluzja, rytmika, spotkania ze sportowcami)- 1h x 4
tyg. x 24mce

Projekt „Żłobek „Misiaczek-Pluszaczek” w m.Lublin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

• Zajęcia „wiem co jem” – zajęcia z dietetykiem- 1h x 2razy w miesiącu X 24m-ce

CODZIENNE WYŻYWIENIE
• śniadanie, II śniadanie
• obiad (dwa dania i napój)
• podwieczorek.

II RODZAJ WSPARCIA
W ramach projektu dodatkowo zapewniamy sfinansowanie kosztów usługi bieżącej opieki nad
dziećmi do .3 lat.

Wsparcie ma na celu wsparcie osób szczególnie defaworywzowanych na rynku, ma na celu zniwelowanie
bariery mobilnościowej, która utrudnia rodzicowm.opiekunom podjęcie pracy/powrót na r.pracy ze
względu na brak środków na sfinans. opieki dziecka w żłobkach znajdujących się w miejscach dla nich
komfortowych tj. blisko miejsca zamieszkania, zamieszkania dziadków, czy miejsc blisko pracy.

W celu możliwości skorzystania ze wsparcia U muszą dostarczyć do nas:

• umowę ze żłobkiem do którego uczęszcza/będzie uczęszczać dziecko
• co miesięczną listę obecności i sprawozdanie podpisane przez Dyrektora danego żłobka