Listopad 2020

30.11.2020


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianami w zakresie formy weryfikowania kwalifikowalności do projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie pracy ulega aktualizacji

Formularz zgłoszeniowy projektu

Każda osoba bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowania w Urzędzie Pracy w celu potwierdzenia swojego statusu na rynku musi dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji, a nie dzień udzielenia pierwszej formy wsparcia).

Tym samym wszyscy kandydaci do żłobka o statusie osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy są zobowiązani do niezwłocznego (pierwotny termin ustala się na 07.12.2020r.) dostarczenia w/w dokumentów, w celu zakwalifikowania się do udziału w projekcie.

Osoby obecnie zapisujące się do żłobka zobowiązani do wypełnienia zaktualizowanego Formularza zgłoszeniowego, zaś osoby, które złożyły już dokumenty rekrutacyjne dodatkowo do wypełnienia i złożenia poniższego oświadczenia.

Oświadczenie o dołączeniu zaświadczenia ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *